Dotacja na kapital obrotowy w ramach dzialania 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Projekt dotyczy wsparcia w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Udział w projekcie ma na celu kontynuację prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Umowa o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  • Wartość projektu: 202 235,31 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 202 235,31 zł